Hovedsiden
Søk om båtplass
Priser
Medlemsliste
Styret
Vedtekter og reglement
Møter, referat og rapporter
Havneavgift/Dugnad
Medlemstilbud
Om Visnes Båtforening
Kontakt oss

Havneavgift/Dugnad i Visnes Båtforening

Generelt
« Alle medlemmer med fast båtplass har arbeidsplikt. Arbeidsplikten, dvs. det antallet arbeidstimer som kreves utført av et medlem, fastsettes hvert år av årsmøtet.

Arbeidet er en del av havneavgifta.

Medlemmer som ikke har anledning til å arbeide for havneavgift, fritas helt eller delvis fra denne ved å betale en timesats for hver time som ikke er utført. Timesatsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Medlemmer over 70 år skal innrømmes halv havneavgift, tilsvarende for antallet timer som skal arbeides.

Den til en hver tid gjeldende arbeidsplikten med tilhørende timesats for ikke utført arbeid, fremgår av prislisten.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å gi tilbakemelding om de ønsker arbeid for havneavgift, eller om de ønsker å betale for ikke utført arbeid.»