Hovedsiden
Søk om båtplass
Priser
Medlemsliste
Styret
Vedtekter og reglement
Møter, referat og rapporter
Havneavgift/Dugnad
Medlemstilbud
Om Visnes Båtforening
Kontakt oss

Søk om båtplass

Skjema i doc-format
Skjema i pdf-format
 

Informasjon til nye medlemmer 2019

Visnes Båtforening er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Foreningens formål er gjennom anlegg og drift av båthavna og gjennom andre fellestiltak, å fremme småbåteiernes interesser, samt skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker havn til et prisnivå som er allment akseptabelt.

Foreningens drift skal baseres på frivillig arbeid og dugnad.


Tildeling av fast båtplass betinger medlemskap i båtforeningen.
Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til styret.
Tildeling av plass skjer etter ansiennitetsprinsippet.
Det føres datert liste over søkere til båtplass.
Søknaden skal være skriftlig og være fulgt av et administrasjonsgebyr på kr 100,-
som innbetales til båtforeningens bankkonto.
Ved tildeling av plass underskrives kontrakt mellom Visnes Båtforening og leietaker.

Korttidsleie av båtplass kan avtales.
Dette er normalt fast tildelt plass som er midlertidig ledig.
Leieavtalen kan sies opp med 4 ukers varsel.
Avtale om slik plass krever ikke medlemskap i båtforeningen.
Leie betales på forskudd.

Småbåthavna på Visnes er bare for Visnes Båtforening's medlemmer, med unntak av eventuell plass ved gjestebrygge og plass utleid av styret for kortere perioder.

Alle medlemmer plikter å overholde båtforeningens vedtekter og bestemmelser, og være lojale i forhold til lovlig fattede vedtak. Leietakere plikter å rette seg etter gjeldende bestemmelser i utleie og havnereglement. Båtforeningen er ikke ansvarlig for skade som blir påført fortøyd båt eller ved opplag i båthavna. Båteier er ansvarlig for skade han måtte påføre brygge eller annens båt. Det må derfor være tegnet ansvarsforsikring på båter med motor.

Havneavgift:
Alle medlemmer med fast båtplass plikter å være med på inntil 12 timer arbeid i båthavna hvert år. For manglende arbeid, skal båteier betale en avgift på kr 300 pr. time.

Oppsigelse:
Båteiere som ikke etterkommer foreningens reglement, kan sies opp på kort varsel.