Hovedsiden
Søk om båtplass
Priser
Medlemsliste
Styret
Vedtekter og reglement
Møter, referat og rapporter
Havneavgift/Dugnad
Medlemstilbud
Om Visnes Båtforening
Kontakt oss

Vedtekter og reglement som gjelder for Visnes Båtforening
 

Vedtekter og reglement, revidert etter årsmøtevedtak 2020